fbpx
 
 

“Vi tror på DIG. Din språkinlärning är vår passion”

Vi tror på en rad olika saker. Våra starkaste övertygelser hittar du på denna sida och de genomsyrar allt vi gör på Spark. Se för dig själv och se om de kan inspirera dig att bli en del av en ny Sparkupplevelse.

 

 
“Språkinlärning är så mycket mer.”
 

Att lära sig ett språk handlar om så mycket mer än att bara lära sig grammatiskarelger och ord.  Att lära sig ett språk handlar om att hitta nya sätt att uttrycka sig på, leka med ljud, ord, och idéer för att skapa nya meningar och tankar. Det handlar om en helt ny erfarenhet, träffa nya människor, lära sig om nya kulturer, komma i kontakt med andra vaor, musik, film, utforska ny kultur, interagera med likasinnade och oliksinnade. Att lära sig et språk handlar också om personligutveckling, att pressa sig själv för att nå ett mål, hitta nya utmaningar i vardagliga ting och framförallt att lära sig om sig själv och utvecklas som person.

 

“Språkinlärning handlar om att spräcka bubblor.”

Vi har alla ett socialt och kulturellt nätverk där vi har vår egen lingvistiska identitet. Det är ofta svårt att lära sig ett nytt språk eftersom vi inte exponeras tillräckligt av språket eller har tillräckligt många möjligheter att använda oss av det, oavsett om det gäller att tala, lyssna eller läsa. På Spark tror vi att ett språk inte enbart lärs i ett klassrum. Istället tror vi att en stor del av språkinlärningen sker när man bryter barriärer och upptäcker nya sätt att praktiskt använda sig av språket som man lärt sig på lektionerna. Detta är anledningen till att vi på Spark använder den innovativa approachen Spark övningshäfte‘, vilken ger dig möjligheten att kartlägga din egen utveckling och framgång som motiverar dig att fortsätta sträva framåt.

 

 
“Alla kan lära sig ett språk.”
 

Vi tror att alla kan lära sig ett språk, oavsett om man är språkbegåvad, lättlärd eller har svårt för att lära sig, är visuell eller auditiv, en hejare på grammatik eller vi-tar-en-öl-och-lär-oss-spanska-typ, en logisk eller emotionell inlärare. Hur kommer det sig? Därför att alla inlärare har sina egena styrkor, intressen, och anledningar till att de vill lära sig språket. Och just för att, “att lära sig ett språk är så mycket mer”, alla kommer kunna utveckla sina egna styrkor i vårt program.

 

“Språkinlärning är en rolig upplevelse.”

Att lära sig språk kan öppna dörrar, få dig att se världen ur andra perspektiv, och ge dig möjligheten att få en större insikt i dig själv och andra. För att uppnå detta måste språkinlärning vara rolig. Endast de saker som du tycker om ger dig möjligheten att verkligen njuta av alla de förmåner som språk ger dig. Vi på Spark tror att en rolig upplevelse börjar från den första kontakt du har med oss hela vägen till slutet. Detta är anledningen till att vi ger alla våra elever så mycket uppmärksamhet, värderar vår personals passion, varför vi är så stolta över våra lektioner, som alltid är interaktiva och roliga och varför vi är så detaljfokuserade när det gäller vårt sociala och kulturella evenemangsprogram.

“Språkinlärning är en givande upplevelse.”

Språkinlärning ger dig möjligheten att lära dig, njuta av, utveckla, träffa, tala, lyssna, äta, skratta, uppfatta, tänka… eller för att säga det enkelt: att ha en upplevelse som hjälper dig att utveckla din inlärning och dig själv och göra dig stolt över dina framsteg, hindren du kommit över och det du prestaterat längs vägen.

För alla ovannämnda anledningar, tror vi på vad vi gör, vi tror på vår personal, vi tror på våra spanskakurser, vi tror på vår nya approach och metodik men framförallt, tror vi på dig och din förmåga at lära dig spanska. Där av vår slogan:

“Din inlärning, vår passion”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: