fbpx

Våra nivåer

Innan du kommer till Spark får du ett nivåtest för att vi ska kunna fastställa din nivå. Vi har sex nivåer, från nybörjare till avancerade och de är alla baserade på CEF, eller Common European Framework of Reference for Languages, som fastställts av Europeiska kommittén.

Learn Spanish in SpainSpanish Language School
Spanish Course in Cadiz

Nivå Beskrivning Ungefärligt timantal som behövs för att gå vidare till nästa nivå
ElementaryA1grundläggande användare   Kan förstå och använda vardagliga uttryck och grundläggande fraser som syftar till att tillgodose en viss typ av behov. Kan presentera sig själv och andra samt ställa och svara på frågor av personlig karaktär t.ex. var man bor, personer man känner, och saker man har. Kan interagera på ett enkelt sätt förutsatt att andra talar sakta och tydligt och är beredda att hjälpa till. (Ca100 lektionstimmar)
Pre-intermediateA2
grundläggande användare 
Kan förstå meningar och vanligt förekommande uttryck relaterade till ett känt ämne (t.ex. grundläggande information om sig själv och sin familj, shopping, geografi, arbete). Kan kommunicera om enkla och rutinmässiga uppgifter som man kan något om. Kan enkelt beskriva sin egen bakgrund, närmiljö, samt frågor olika behov. (60 – 80 lektionstimmar)
Intermediate B1
självständig användare
Kan förstå det huvudsakliga i tydlig input om ämnen som är vanligt förekommande, så som arbete, skola, fritid, etc. Kan hanter de flesta situationer som kan uppstå vid resor i ett område där språket talas. Kan producera enkla texter om ämnen som är tidigare kända t.ex. om egna intressen. Kan förklara upplevelser, drömmar, ambitioner och kortfattat förklara sina åsikter och planer. (60 – 80 lektionstimmar)
Upper-intermediateB2 självständig användare Kan förstå huvudinnehållet i komplex text både om konkreta och abstrakta ämnen, så väl som tekniska beskrivningar inom sitt eget yrke. Kan interagera med en viss grad av flyt och spontaneitet som gör interaktion med modersmålstalare möjlig utan kommunikationssvårigheter från någon av de inblandade. Kan producera tydlig, detaljerad text om en rad olika ämnen och förklara ståndpunkter och argumentera för och emot vissa ämnen. (60 – 80 lektionstimmar)
AdvancedC1
avancerad användare
Kan förstå en rad olika svårare och längre texter, samt förstå underliggande betydelse. Kan uttrycka sig med flyt och spontaneitet utan att uppenbart söka efter uttryck. Kan flexibelt och effektivt använda språket i sociala, akademiska och professionella syften. Kan producera tydlig, välstrukturerad, detaljerad text om komplexa ämnen samt visa ett kontrollerat användade av struktur, konnektorer och sammanhängande språkliga enheter. (80 – 100 lektionstimmar)
ProficientC2
avancerad användare
Kan enkelt förstå i stort sett alla talat och skrivet material. Kan sammanfatta information frrån olika muntliga och skriftliga källor, rekonstruera argument och handling i en sammanhängande presentation. Kan uttrycka sig spontant, med ett gott flyt och precision, differentiera nyanser även i komplexa situationer. (Upp till 300 lektionstimmar)

Beroende på elevantalet en viss vecka så kan det finnas fler eller färre nivåer.   Oavsett antal grupper som går vid ett visst tillfälle så kommer elever alltid placeras i den nivå som är bäst överensstämmande. Elever som stannar en längre period utvecklas genom de olika nivåerna, mer eller mindre i den takt som det står i den högra kolumnen.

Learn Spanish in SpainSpanish Language School
Spanish Course in Cadiz

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: