fbpx

Kärnan i alla våra program och kurser är våra lärares passion för undervisning. Våra lärare är kvalificerade, vänliga och entusiastiska individer som kontinuerligt utarbetar kursplaner för att tillgodose elevernas behov och intressen.

Vi siktar högt på våra lektioner eftersom vi anser att, att lära sig ett språk är så mycket mer än att plugga grammatik eller komma ihåg nya ord. Att lära sig ett nytt språk kan man göra på många olika sätt. Nedan finner du våra åtta huvudsakliga mål som vi strävar att uppnå på våra högklassiga och dynamiska lektioner. Vi anser att dessa är de huvudsakliga faktorerna som hjälper dig att lära dig spanska, uppnå din fulla potential när du är hos oss och framför allt att du har roligt och är motiverad medan du lär dig.

Learn Spanish in SpainSpanish Language SchoolSpanish Course in Cadiz Våra lektioner strävar efter att:

  • ge dig möjligheten att använda språket du lär dig;
Även om vi önskar att det vore så, så går det tyvärr inte att lära sig ett språk genom att endast lära sig några regler och sen tro att man kan använda dem. Vi behöver tillräckligt många tillfällen att under lektionstid öva, rätta och förbättra vårt språk för att vi ska komma ihåg språket och använda det på ett naturligt sätt. Vilket är precis vad vi gör under lektionstid: ger dig många tillfällen att öva och förbättra ditt språkbruk.
  • få dig att delta så mycket som möjligt för att ge dig så många tillfällen som möjligt att öva på språket;

Att vara aktiv på lektionstid ökar din motivation och inlärning mer än om du sitter och lyssnar i timmar utan att aktivt delta. Vi ser därför till att alla våra lektioner är interaktiva så att du utvecklas mer och har en har en intressant språkligresa.

  • engagear dig i intressanta ämnen och språk exempel;

Vi vill att du ska vara positivt inställd till din språkinlärning och passionerad för det spanskaspråket. Detta kan endast hända om vi gör våra lektioner intressanta med stimulerande ämnen och aktiviteter. Vi vill inte att du passivt ska läsa en text och svara på frågor om den. Vi ger dig intressanta ämnen att läsa om, uppmuntrar dig att reflektera över dem, diskutera vad du tycker, uttrycka tankar och motargument… Detta måste inte nödvändigtvis göras medan ni sitter ner i 4 timmar. Det kan göras genom kommunikativa lekar och dynamisk interaktion i klassrummet. Learn Spanish in SpainSpanish Language SchoolSpanish Course in Cadiz

  • ge dig självförtroende att använda språket;

Att prata ett språk kan vara väldigt skrämmande och utan självförtroende så kan det verka som ett ouppnåeligt mål. Vi vet, både personligt och professionellt, hur viktigt det är med självförtroendet för att använda ett språk, därför fokuserar alla lektioner på att göra dig bekväm med att använda det språk du har. Oavsett om du är nybörjare eller avancerad elev, så är ett av våra huvudsakliga mål att bygga upp ditt självförtroende för att uttrycka dig.

  • ge dig verktygen för att arbeta dig runt ett språkligt problem, utan att för den sakens skull behöva prata flytande;

Du behöver inte kunna prata spanska flytande för att kunna delta i konversationer på spanska. Att tala ett språk handlar om mer än att koma ihåg alla ord man lärt sig. Det handlar även om att vea hur man tar sig runt ett språkligt problem när man saknar ordförrådet, vilket utan tvekan kommer att hända ibland. Våra lektioner fokuserar på språkaktiviteter som våra lärare framgångsrikt har använt sig av under flera år, för att ge dig verktygen att alltid kunna få fram ditt budskap.

  • ge dig möjligheten att utvärdera dig själv kontinuerligt;

Det finns inget som är mer omotiverande när man lär sig ett språk än när man känner att man inte utvecklas eller att man aldrig kommer att nå sitt mål. Vi anser att regelbundna självutvärderingar är viktiga för att du ska behålla din motivation och ta dig framåt genom att du själv ser din utveckling och  kan sätta upp realistiska mål.

  • ger dig praktiska tips på hur du kan fortsätta lära dig utanför klassrummet;

In stor del av vår inlärning sker utanför klassrummet där vi bygger på det vi har lärt oss på lektioner, men det är ofta svårt att sätta fingret på eller göra det bästa av det, därför ger vi dig uppgifter som du kan använda för att använda språket även utanför klassrummet.  Med hjälp av vårt innovativa Spark övningshäfte ämnar vi att hjälpa dig identifiera och skapa inlärnings tillfällen så att du ökar din inlärning och sätter dagliga mål att uppnå och reflektera över.

 

  • föra vidare vår passion för språk

Våra lektioner är energiska för att på Spark är vi alla entusiastiska och passionerade för språkundervisning och din inlärning. Som språkinstitution söker vi hela tiden efter nya motiverande sätt att arbeta med språkundervisning för att engagera alla. På Spark är vi alla passionerade för språkinlärning och vi vill föra detta vidare till dig så att du fortsätter vara inspirerad och motiverad för din egen språkinlärning. Detta innebär inte att du aldrig kommer uppleva stunder då du är mindre motiverad, för det gör alla elever, men vi tror att du med hjälp av vår vägledning snabbt ska kunna hitta tillbaka till din motivation.

Learn Spanish in SpainSpanish Language SchoolSpanish Course in Cadiz

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: